Sommer konsert i bakhagen på Stallen med 4 små grå

Arrangementsinformasjon

 Det blir garantert en fest og mye moro med
Roy Martin Grinde
Anders Leonard Herlofsen
Kaare Johan Holm
Oddvar Stensrud
Nicky Georgiev
Robert Hauge